Heritage of India Tour
place covered : Delhi - Bhopal -Gwalior- Orchha-Khajuraho-Jhansi-Agra-Jaipur-Mumbai-Mahabalipuram-Delhi
( 20 Nights/ 21 Days)
Flavours of Rajasthan
place covered : Delhi - Agra - Bharatpur - Ranthambhore - Kota - Bundi - Chittaurgarh - Udaipur - Kumbhal Garh - MountAbu - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa - Jaipur - Delhi
( 21Nights/ 22 Days)
Central India Jungle Safari Tour
place covered : Mumbai - Delhi - Agra -Gwalior - Orchha - Khajuraho - Bhandhavgarh - Kanha - Jabalpur - Bhopal - Sanch - Ujjain - Indore - Omkareshwar – Maheswar – Mandu - Vadodara - Ahmedabad - Mumbai
( 21 Nights/ 22 Days)
Treasures of India
place covered : Delhi - Jaipur - Agra - Orchha - Khajuraho - Varanasi - Bombay - Cochin - Periyar - Madurai - trichy - Tanjore - Pondicherry - Mahabalipuram - Kanchipuram - Chennai
( 22 Nights/ 23 Days)
Glorious India Tour
place covered : Delhi - Varanasi - Khajuraho - Jhansi - Agra - Jaipur - Udaipur - Mumbai - Bangalore - Mysore - Hasan - Belure and Halibed Temples - Bangalore - Cochin - Kumarakom - Cochin - Chennai - Mahabalipuram
( 23 Nights/ 24 Days)
Rajasthan and Kashmir Tour
place covered : Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - mandawa - Delhi - Srinagar - Pahalgam - Gulmarg - Sonmarg - Delhi
( 23 Nights/ 24 Days)
Essence of India
place covered : Delhi - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Jaipur - Agra - Orchha - Khajuraho - Varanasi - Mumbai - Aurangabad - Mumbai - Goa
( 26 Nights/ 27 Days)