Mumbai to Delhi
place covered : Mumbai - Udaipur - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Delhi
( 12 Nights/ 13 Days)
     
     
     
     
     
Cultural Heritage
place covered : Delhi - Jaipur- Agra - Orchha - Khajuraho - Varanasi - Delhi
( 12 Nights/ 13 Days)
Romance of the Desert
place covered : Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa - Delhi
( 13 Nights/ 14 Days)
Colourful Rajasthan
place covered : Delhi - Agra - Jaipur - Ranthambore - Kota - Chittaurgarh - Dungarpur - Udaipur - Mumbai
( 14 Nights/ 15 Days)
In Search of A Tiger
place covered : Delhi - Jaipur - Ranthambore - Agra - Umaria - Bandhavgarh - Kanha - Nagpur - Delhi
( 13 Nights/ 14 Days)
The Coast of Mountain Trail
place covered : Mumbai - Kovalam - Varkala - Kumarakom - Thekkaddy - Munnar - Cochin - Mumbai
( 13 Nights/ 14 Days)
India & Nepal Wildlife Tour
place covered : Delhi - Agra - Ranthambhore – Jaipur - Delhi- Kathmandu - Chitwan - Kathmandu
( 13 Nights/ 14 Days)
North India Special
place covered : Delhi - Agra - Jaipur - Delhi- Shimla - Manali - Dharamshala - Dalhousie - Amritsar - Delhi
( 14 Nights/ 15 Days)
Colorful Rajasthan
place covered : Delhi - Agra - Jaipur - Ranthambore - Kota - Chittaurgarh - Dungarpur - Udaipur - Mumbai
( 14 Nights/ 15 Days)
Classic India - Nepal
place covered : Delhi - Jaipur - Agra - Gwalior - Orchha - Khajuraho - Varanasi - Kathmandu
( 15 Nights/ 16 Days)
Images of India
place covered : Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur - Bombay - Goa -Cochin - Kumarakom - Alleppey - Kovalam - Trivandrum - Delhi
( 17 Nights/ 18 Days)
Colors of India
place covered : Delhi - Varanasi - Khajuraho - Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Bombay - Goa - Delhi
( 18 Nights/ 19 Days)
The Heritage Rajasthan
place covered : Delhi - Agra - Ranthambhore - Jaipur - Pushkar - Udaipur - Mt Abu - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa - Delhi
( 18 Nights/ 19 Days)
Glimpses of India
place covered : Delhi - Varanasi - Khajuraho - Orchha - Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur - Jodhpur - Ranakpur - Kumbhalgarh - Udaipur - Ajanta - Ellora - Bombay - Madurai - Trichy - Tanjore - Mahabalipuram - Kanchipuram - Madras
( 19 Nights/ 20 Days)
Romantic India
place covered : Delhi - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Jaipur - Agra - Jhansi -Orchha - Khajuraho - Varanasi - Delhi
( 19 Nights/ 20 Days)